Mijn agenda ziet er als volgt uit:

Informatie over mijn begeleiding bij een orthodoxe uitvaart

Geachte heer, mevrouw, beste orthodox gelovige,

Zoals sommigen onder u weten kan ik u behulpzaam zijn bij het vastleggen van uw uitvaartwensen. Bij ontmoetingen, waar dan ook in Nederland, word ik regelmatig aangesproken over wat te doen als er iemand komt te overlijden. Ik heb hierover overleg gehad met de bedrijfscoördinator van uitvaartverzorging De Laatste Eer in Delft.


Voor wat betreft de verzorging van de uitvaart kan ik iets voor u betekenen als u zich aanmeldt als lid van de coöperatieve uitvaartvereniging De Laatste Eer. U betaalt dan een contributie van € 5,00 per jaar en u, uw eventuele partner en inwonende kinderen tot 18 jaar zijn dan lid. Als lid kunt u een wilsbeschikking invullen waarin u uw wensen kunt aangeven over uw uitvaart. Ik adviseer u dit te doen omdat u hierin kunt mededelen dat u mij wilt betrekken in de verzorging van de uitvaart. Ik begeleid dan de nabestaanden bij het vastleggen van de uitvaartwensen, óf geef de familie advies en neem ik contact op met de uitvaartverzorger bij u in de buurt die dan - in opdracht van De Laatste Eer - de uitvaart verzorgt. Voordeel is dat de familie, zeker als zij niet van het orthodoxe geloof is, ondersteuning krijgt van iemand die zowel kennis heeft van wat te doen na een overlijden als het geloof. Dit neemt ook de zorg bij de parochiepriester weg, waarop nu veelal een beroep wordt gedaan als het gaat om de concrete uitvoering van de uitvaart.

Mocht u van mijn diensten gebruik willen maken dan kunt u zich aanmelden met de coupon en deze opsturen naar Uitvaartverzorging De Laatste Eer, Antwoordnummer 11221, 2600 WC Delft, o.v.v. verzorging orthodoxe uitvaart en een kopie mailen naar pr.willibrord@orthodoxdenhaag.nl.

Geen posts.
Geen posts.